Maria Magdelenas evangelium

Denne oversettelsen er fra koptisk papyrus, der de 6 første sidene mangler. Denne teksten starter derfor midt i. Den engelske teksten er hentet fra www.illuminati.nl og oversatt til norsk av meg.

"...vil da, materien bli frelst eller ikke?"

Frelseren sa, "All natur, alle formede ting, alle skapninger fins i og med hverandre og vil igjen oppløses til sine egne røtter, fordi egenskapene til materien bare opptas til røttene av sine egne egenskaper. Den som har ører å høre med, la ham høre."

Peter sa til ham, "Siden du nå har har forklart oss alle ting, fortell oss dette: hva er verdens synd?". Frelseren sa, "Synd som sådan finnes ikke, men dere synder når dere gjør det som i sin natur er utroskap, og som kalles 'synd.' Derfor kom Det Gode inn i deres midte, til essensen i hver natur, for å gjenopprette det fra roten av. "Han fortsatte å si, "Derfor blir dere født og dør [...] den som vet kan vite [...] en lidelse som ikke har sin like, som er oppstått fra det som er mot naturen. Så oppstår det en forstyrrelse i hele kroppen. Derfor sa jeg til dere, Vær ved godt mot, og hvis dere blir motløse, fatt mot ovenfor naturens ulike former. Den som har ører å høre med, la ham høre."

Da Den Velsignede sa dette, hilste han dem alle og sa "Fred være med dere. Motta min fred hver og en. Pass på at ingen fører dere vill med ordene, 'Hør, her!' eller 'Hør, der!' for Menneskesønnen er inne i dere. Følg ham; de som søker ham skal finne ham. Gå derfor og forkynn evangeliet om Kongeriket. Jeg har ikke etterlatt noen bud, men jeg har befalte dere, og jeg har ikke gitt dere noen lov, slik lovgiveren gjorde, for at dere ikke skal bindes av det."

De sørget og sukket meget, og sa, "Hvordan skal vi gå til hedningene og forkynne evangeliet om Menneskesønnens kongeriket? Hvis han selv ikke ble spart, hvordan kan vi spares?"

Da stod Maria opp og hilste dem alle og sa til sine brødre, "Sørg og sukk ikke og vær ikke ubesluttsom, for hans nåde vil være med dere alle og vil forsvare dere. La oss heller prise hans storhet, for han forberedte oss og gjorde oss til menn." Da Maria sa dette, forandret deres hjerter seg til det bedre, og de begynte å drøfte [Frelserens] ord.

Peter sa til Maria, "Søster, vi vet at frelseren elsket deg mer enn andre kvinner. Fortell oss ordene som Frelseren sa til deg og som du har i tankene siden du kjenner dem; og vi ikke, for vi har ikke hørt dem."

Maria svarte og sa, "Det som er skjult for dere vil jeg gi dere del i. "Og hun begynte å si følgende ord til dem. "Jeg," sa hun, "jeg så Herren i et syn og jeg sa til ham, 'Herre, jeg så deg i dag i et syn.' Han svarte og sa til meg, 'Velsignet er du, siden du ikke vakler ved synet av meg. For hvor sinnet er, der er deres åsyn. Jeg sa til ham, 'Herre, sinnet som ser synet, ser det gjennom sjelen eller gjennom ånden?' Frelseren svarte og sa, 'Det ser verken gjennom sjelen eller gjennom ånden, men sinnet, som er mellom de to, som ser synet, og det er...'"

"...og Begjæret sa, 'Jeg så deg ikke stige ned; men nå ser jeg deg stå opp. Hvorfor taler dere falskt, når dere tilhører meg?' Sjelen svarte og sa, 'Jeg så deg, men du så ikke meg og gjenkjente meg ikke; jeg tjente deg som en kappe og du kjente meg ikke.' Etter at den hadde sagt dette, gikk den lykkelig og glad bort.

Så kom den tredje kraft igjen, Uvitenhet. Denne kraften spurte sjelen: 'Hvor går du? Du var bundet i ondskap, du var virkelig bundet. Døm ikke'. Og sjelen sa, 'Hvorfor dømmer du meg, når jeg ikke dømte? Jeg var bundet, men jeg bandt ikke. Jeg ble ikke gjenkjent, men jeg skjønte at alle skal gå fri, både jordiske og himmelske ting.' Etter at sjelen hadde latt den tredje kraft bak seg, steg den oppover, og så den fjerde kraft, som hadde syv former.

Den første formen er mørke, den andre begjær, den tredje uvitenhet, den fjerde oppstandelsen fra de døde, den femte er kjødets kongeriket, den sjette er kjødets og visdommens dårskap, den syvende er vred visdom. Dette er vredens syv bestanddeler. De spør sjelen, 'Hvor kommer du fra, menneskenemorder, eller hvor går du, rommets erobrer?' Sjelen svarte og sa, 'Det som griper meg drepes; det som dreier meg rundt er overvunnet; mitt ønske er slutt og uvitenheten er død. I en verden ble jeg frelst fra en verden, og i en "form," fra en høyere "form" og fra kunnskapens viktighets fotlenker, hvis eksistens er midlertidig. Fra denne tid skal jeg nå inn til hvilen i tiden for stillhetens rike (Eon).'"

Da Maria hadde sagt dette, ble hun stille, siden Frelseren hadde snakket så langt til henne. Men Andreas svarte og sa til brødrene, 'Si hva dere mener angående det hun sa. For jeg tror ikke at frelseren sa dette. For denne lære er fra andre ideer."

Peter motsa henne også med hensyn til disse spørsmålene og spurt dem om Frelseren. "Snakket han da hemmelig med en kvinne, i stedet for til oss, og ikke åpent? Skal vi alle vende tilbake og lytte til henne? Foretrakk han henne framfor oss?" Maria sørget da og sa til Peter, "Min bror Peter, hva tror du? Tror du at jeg diktet opp dette i mitt eget hjerte eller at jeg lyver angående Frelseren?"

Levi svarte og sa til Peter, "Peter, du er alltid så hissig. Nå ser jeg at du står kvinnen imot som en motstander. Men hvis Frelseren gjorde henne verdig, hvem er du som avviser henne? Sannelig Frelseren kjente henne meget godt. Derfor elsket han henne mer enn oss. Og vi burde heller skamme oss og ikle oss Det Perfekte Menneske, til å forme oss [?] som han befalte oss, og forkynne evangeliet, uten å forkynne noen videre befaling eller noen annen lov enn den som Frelseren sa." Da Levi hadde sagt dette, de begynte de å gå ut for å proklamere ham og forkynne ham.

Tilbake til oversikten