Tomasevangeliet

Oversatt til engelsk av Stefanus Patterson og Marvin Meyer videre til norsk av Sigbjørn Rønning

OBS! Tomasevangeliet er å få kjøpt på norsk, bl.a. Svein Woje, Kari Klepp, Borglund forlag. Jeg har lagt vekt på å legge meg nært opp til den engelske utgaven nevnt ovenfor. Derfor kan det forekomme ulikheter.

Dette er de hemmelige utsagn som den levende Jesus sa og Didymos Judas Tomas skrev ned.

1. Og han sa, "De som oppdager betydningen av disse utsagnene skal ikke smake døden."

2. Jesus sa, "De som søker må ikke stoppe å leter før de finner. Når de finner, skal de forstyrres. Når de forstyrres, de skal undre seg, og de skal herske som konger over alt. [Og etter at de har hersket som konger skal de hvile.]"

3. Jesus sa, "Hvis deres ledere sier til dere, 'Se, (Faderens) kongerike er i himmelen,' da skal fuglene på himmelen gå foran dere. Hvis de sier til dere, 'Det er i havet,' da skal fiskene gå foran dere. For (Faderens) kongerike er inne i dere og det er på utsiden av dere.

Når dere kjenner dere selv, da vil dere bli kjent, og dere vil forstå at dere er barn av den levende Fader. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, da lever dere i fattigdom, og dere er fattigdommen."

4. Jesus sa, "Den gamle skal ikke nøle med å spørre et lite barn på syv dager om livets sted, og han skal leve.

For mange av de første skal bli de siste, og de skal bli en enkelt."

5. Jesus sa, "Vit hva som er foran deres ansikt, og det som er skjult for dere skal bli åpenbart for dere.

For det er ingen ting skjult som ikke skal åpenbares. [Og det er ingen ting begravd som skal ikke oppreises.]"

6. Hans disipler spurt ham og sa til ham, "Vil du vi skal faste? Hvordan bør vi be? Bør vi gi til veldedighet? Hva slags mat bør vi passe oss for?"

Jesus sa, "Ikke lyv, og ikke gjør det dere hater, fordi alle ting er kjent for himmelen. For det er ingen ting skjult som ikke skal åpenbares, og det er ingen ting tildekt som skal forbli uoppdaget."

7. Jesus sa, "Lykkelig er den løven som mennesket vil spise, slik at løven blir menneske. Og uren er det menneske som løven spiser, og løven blir likevel menneske."

8. Og han sa, "Personen er som en klok fisker som kastet garnet sitt i sjøen og trakk det opp av sjøen full av småfisk. Blant dem oppdaget den kloke fiskeren en fin stor fisk. Han kastet alle småfiskene tilbake i sjøen, og valgte lett den store fisken. Alle her med to friske ører bør lytte!"

9. Jesus sa, "Se, såmannen gikk ut, tok en håndfull (med korn), og spredde (det). Noe falt på veien, og fuglene kom og tok dem. Andre falt på stein, og de slo ikke rot i jorda og ga ikke aks med korn. Andre falt på torner, og de kvelte kornet og mark spiste det. Og andre falt på god jord, og det ga en god avling: det bar seksti pr mål og hundre og tyve pr mål."

10. Jesus sa, "Jeg har kastet ild på verden, og se, Jeg vokter den til den flammer opp."

11. Jesus sa, "Denne himmel skal svinne bort, og den over den skal svinne bort.

De døde er ikke levende, og de levende skal ikke dø. I de dager da dere spiste det som er dødt, gjorde dere det levende. Når dere er i lyset, hva vil dere da gjøre? På den dagen da dere var en, ble dere to. Men når dere blir to, hva vil dere gjøre da?"

12. Disiplene sa til Jesus, "Vi vet at du kommer til å forlate oss. Hvem skal bli vår leder?"

Jesus sa til dem, "Uansett hvor dere er skal dere gå til Jakob den Rettferdige, for hans skyld ble himmel og jord til."

13. Jesus sa til sine disipler, "Sammenlign meg med noe og fortell meg hva jeg ligner."

Simon Peter sa til ham, "Du er lik en rettferdig budbringer."

Matteus sa til ham, "Du er lik en klok filosof."

Tomas sa til ham, "Lærer, min munn er helt ute av stand å si hva du ligner."

Jesus sa, "Jeg er ikke din lærer. Fordi du har drukket er du blitt smittet av den boblene kilden jeg har voktet."

Og han tok ham til side, og sa tre utsagn til ham. Da Tomas kom tilbake til sine venner spurte de ham, "Hva sa Jesus til deg?"

Tomas sa til dem, "Hvis jeg forteller dere en av uttalelsene han sa til meg, vil dere ta opp steiner og steine meg, og ild vil komme fra steinene og sluke dere."

14. Jesus sa til dem, "Hvis dere faster, vil dere bringe synd over dere, og hvis dere ber, blir dere fordømt, og hvis dere gir til veldedighet, vil dere skade deres ånder.

Når dere gå inn i et distrikt og går omkring i landet, når mennesker tar imot dere, spis det de serverer dere og helbred de syk blant dem.

For det som går inn i munnen deres kan ikke gjøre dere urene; man det er det som kommer ut av munnen deres som vil gjøre dere urene."

15. Jesus sa, "Når dere ser en som ikke er født av en kvinne, så fall på deres ansikter og tilbe. Han er deres Fader."

16. Jesus sa, "Kanskje folk tror at jeg er kommet for å kaste fred på verden. De vet ikke at jeg er kommet for å kastet konflikter på jorden: ild, sverd, krig.

For det vil være fem i et hus: det vil være tre mot to og to mot tre, far mot sønn og sønn mot far, og de skal stå alene."

17. Jesus sa, "Jeg vil gi dere det som ikke noe øye har sett, det som ikke noe øre har hørt, det som ingen hånd har berørt, det som er ikke oppkommet i det menneskelige hjerte."

18. Disiplene sa til Jesus, "Fortell oss, hvordan skal vår ende komme?"

Jesus sa, "Har dere da funnet begynnelsen, så dere kan lete etter enden? Dere skjønner at enden vil være der begynnelsen er.

Gratulerer dere som står ved begynnelsen: dere skal kjenne enden og ikke smake døden."

19. Jesus sa, "Gratulerer dere som ble til før han ble til.

Hvis dere blir mine disipler og lytter til mine utsagn, skal disse steinene tjene dere.

For det er fem trær for dere i Paradis; de forandres ikke, sommer eller vinter, og bladene deres faller ikke av. Alle som kjenner dem skal ikke smake døden."

20. Disiplene sa til Jesus, "Fortell oss hvordan Himmelens kongerike er."

Han sa til dem, "Det er som et sennepsfrø, det minste av alle frø, men når det faller på bearbeidet jord, lager det en stor plante og blir et skjul for himmelens fugler."

21. Maria sa til Jesus, "Hvordan er dine disipler?"

Han sa, "De er lik småbarn som bor i en åker som er ikke deres. Når åkerens eiere kommer, vil de si, 'Gi oss åkeren vår tilbake.' De tar av seg klærne sine foran dem for å gi det tilbake til dem, og de gir åkeren deres tilbake til dem.

Derfor sier jeg, hvis eierne av et hus vet at det kommer en tyv, vil de være på vakt før tyven kommer og vil ikke la tyven bryte inn i huset deres (området deres) og sjele eiendelene deres.

Når det gjelder dere, så vær på vakt mot verden. Forbered dere selv med stor styrke, så røverne ikke skal finne en måte å komme til dere på, for de problemene dere forventer skal komme.

La det blant dere være en person som forstår.

Når avlingen ble moden, kom han raskt med en sigd og høstet den. Alle her med to friske ører bør lytte!"

22. Jesus så noen småbarn die. Han sa til disiplene sine, "Disse diende småbarn er lik dem som kommer inn i (Faderens) kongerike."

De sa til ham, "Skal vi da komme inn i (Faderens) kongerike som småbarn?"

Jesus sa til dem, "Når dere gjør de to til ett, og når dere gjør det indre lik det ytre og det ytre lik det indre, og det øvre lik det lavere, og når dere gjør det mannlige og det kvinnelige til ett, slik at det mannlige ikke er mannlig og heller ikke det kvinnelige er kvinnelig, når dere lager øyne i stedet for et øye, en hånd i stedet for en hånd, en fot i stedet for en fot, et bilde i stedet for et bilde, da skal dere komme inn [i kongeriket]."

23. Jesus sa, "Jeg vil velge dere, en av tusen og to av ti tusen, og de skal stå som en enkelt."

24. Hans disipler sa, "Vis oss stedet der du er, for vi må søke det."

Han sa til dem, "Alle her med to ører bør lytte! Det er lys inne i en lysets person, og det skinner på hele verden. Hvis det ikke skinner, er det mørke."

25. Jesus sa, "Elsk deres venner som deres egen sjel, beskytt dem som pupillen i deres øye."

26. Jesus sa, "Du ser splinten i øyet til din venn, men du ser ikke tømmerstokken i ditt eget øye. Når du tar tømmerstokken ut av ditt eget øye, da kan du se godt nok til å fjerne splinten fra øyet til din venn."

27. "Hvis dere ikke faster fra verden, vil dere ikke finne (Faderens) kongerike. Hvis dere ikke betrakter sabbaten som sabbat vil dere ikke se Faderen."

28. Jesus sa, "Jeg plasserte meg midt i verden, og i kjød viste jeg meg for dem. Jeg fant dem alle drukne, og jeg fant ingen av dem tørst. Min sjel led for menneskehetens barn, fordi de er blinde i sine hjerter og ser ikke, for de kom tomme inn i verden, og de søker også å forlate denne verden tom.

Men i mellomtiden er de drukne. Når de rister av seg vinen vil de forandre sine veier."

29. Jesus sa, "Hvis kjødet ble til på grunn av ånd, er det et under, men hvis ånd ble til på grunn av kroppen, er det et under blant undere.

Likevel undres jeg over hvordan denne store rikdom er kommet for å bo i denne fattigdom."

30. Jesus sa, "Der det er tre helligheter, de er hellige. Der det er to eller en, er jeg med den ene."

31. Jesus sa, "Ingen profet er velkommen på sitt hjemsted; leger leger ikke dem som kjenner dem."

32. Jesus sa, "En by som er bygget på et høy ås med murer omkring kan ikke falle, den kan heller ikke skjules."

33. Jesus sa, "Det dere kommer til å høre i deres øre, i det andre øre, rop det ut fra hustakene deres.

For ingen tenner en lampe og setter den under en kurv, heller ikke settes den på et skjult sted. Nei, man setter den heller på en lampeholder slik at alle som kommer og går kan se dens lys."

34. Jesus sa, "Hvis en blind person fører en blind person, vil begge falle i et hull."

35. Jesus sa, "Man kan ikke komme inn i en sterk persons hus og ta det med tvang uten å binde hendene hans. Deretter kan man plyndre huset hans."

36. Jesus sa, "Ikke mas fra morgen til kveld og fra kveld til morgen, [om maten deres --hva dere skal spise, eller om klærne deres --] hva dere skal ha på. [Dere er mye bedre enn liljene, som verken karder eller spinner.

Men dere, når dere ikke har klær, hva skal dere ha på? Hvem ønsker å forbedre deres rykte? Han skal gi dere klær.]"

37. Hans disipler sa, "Når skal du vise deg for oss, og når skal vi se deg?"

Jesus sa, "Når dere kler dere naken uten å være skamfull, og dere tar klærne deres og legger dem under føttene deres som små barn og tramper på dem, da skal [dere] se sønnen av den levende og dere skal ikke være redde."

38. Jesus sa, "Ofte har dere ønsket å høre disse utsagn som jeg er sier til dere, og dere har ingen andre å høre dem fra. Det skal komme dager da dere skal søke meg og dere skal ikke finne meg."

39. Jesus sa, "Fariseerne og de skiftlærde har tatt kunnskapens nøkler og gjemt dem. De har ikke gått inn, heller ikke har de tillatt dem som ønsker å komme inn å gjøre det.

Med dere, vær som slu som slanger og enkle som duer."

40. Jesus sa, "Et vintre er blitt plantet adskilt fra Faderen. Fordi det ikke er sterkt, skal det rykkes opp med roten og forgå."

41. Jesus sa, "Alle som har noe i hånden skal få mer, og alle som ikke har noe skal bli frarøvet selv det lille de har."

42. Jesus sa, "Vær forbipasserende."

43. Hans disipler sa til ham, "Hvem er du som kan si disse ting til oss?"

"Dere forstår ikke hvem jeg er ut fra det jeg sier til dere.

Man dere er blitt som Judeanerne, for de elsker treet men hater dets frukt, eller de elsker frukten men hater treet."

44. Jesus sa, "Den som spotter Faderen skal bli tilgitt, og den som spotter sønnen skal bli tilgitt, men den som spotter Den Hellig Ånd skal ikke bli tilgitt, verken på jorden eller i himmelen."

45. Jesus sa, "Druer høstes ikke fra torner, heller ikke samles fiken fra tistler, for de bærer ikke frukt.

Gode personer gir noe godt av det de har lagret; dårlige personer gir vonde ting fra ondskapen de har lagret i sine hjerter, og sier vonde ting. For fra overfloden i hjertet gir de vonde ting."

46. Jesus sa, "Fra Adam til døperen Johannes er det, blant de som er født av kvinner, ingen som er så mye større enn døperen Johannes at hans øyne ikke skulle vendes bort.

Men jeg har sagt at den blant dere som blir et barn skal kjenne (Faderens) kongerike og bli større enn Johannes."

47. Jesus sa, "En person kan ikke spenne for to hester eller bøye to buer.

Og en slave kan ikke tjene to herrer, for da vil slaven ære den ene og fornærme den andre.

Ingen som drikker gammel vin ønsker straks å drikke ny vin. Ny vin tømmes ikke i gamle skinnsekker, for da kan de briste, og gammel vin tømmes ikke i en ny skinnsekk, for da kan den gå til spille.

Et gammel lapp blir ikke sydd på et nytt klesplagg, for det vil lage en revne."

48. Jesus sa, "Hvis to gjør fred med hverandre i ett hus, skal de si til fjellet, 'Flytt deg herfra!' og det skal flytte seg."

49. Jesus sa, "Gratulerer dere som er alene og utvalgt, for dere skal finne kongeriket. For dere er kommet derfra, og dere skal vende tilbake dit igjen."

50. Jesus sa, "Hvis de sier til dere, 'Hvor er dere kommet fra?' så si til dem, 'Vi er kommet fra lyset, fra stedet der lyset ble til av seg selv, opprettet [seg selv], og framstod i deres bilde.'

Hvis de sier til dere, 'Er det dere?' så si, 'Vi er dets barn, og vi er de utvalgte av den levende Fader.'

Hvis de spør dere, 'Hva er Faderens bevis i dere?' så si til dem, 'Det er bevegelse og hvile.'"

51. Hans disipler sa til ham, "Når vil de dødes hvile finne sted, og når vil den nye verden komme?"

Han sa til dem, "Det dere ser fram til har kommet, men dere vet det ikke."

52. Hans disipler sa til ham, "Tjue-fire profeter har talt i Israel, og de talte alle om deg."

Han sa til dem, "Dere har oversett den levende som er i deres nærhet, og har snakket om de døde."

53. Hans disipler sa til ham, "Er omskjærelsen nyttig eller ikke?"

Han sa til dem, "Hvis den var nyttig, ville deres Fader lage barn som allerede var omskåret fra mors liv. Men den sanne omskjærelse i ånd er blitt nyttig på alle måter."

54. Jesus sa, "Gratulerer dere fattige, for dere hører Himmelens kongerike til."

55. Jesus sa, "Den som ikke hater far og mor kan ikke være min disippel, og den som ikke hater brødre og søstre, og bærer korset slik jeg gjør, er meg ikke verdig."

56. Jesus sa, "Den som har lært verden å kjenne har funnet et kadaver, og den som har funnet et kadaver, for ham er verden ingen ting verdt."

57 Jesus sa, "Faderens kongerike er lik en person som har [godt] såkorn. Hans fiende kom om natten og sådde ugress blant det gode såkornet. Han lot ikke arbeiderne rykke opp ugresset, men sa til dem, 'Nei, for når du går for å rykke opp ugresset kan du rykke opp hveten sammen med det.' For på høstedagen vil ugresset være lett å se, og vil bli rykket opp og brent."

58. Jesus sa, "Gratulerer den som har strevd og funnet livet."

59. Jesus sa, "Se på den levende så lenge dere lever, ellers kan dere dø og så prøve å se den levende, men dere skal ikke kunne se."

60. Han så en Samaritan bære et lam på vei til Judea. Han sa til disiplene sine, "denne personen ... rundt lammet." De sa til ham, "Så han kan drepe det og spise det." Han sa til dem, "Han vil ikke spise det mens det er i live, men bare etter at han har drept det og det er blitt et kadaver."

De sa, "Ellers kan han ikke gjøre det."

Han sa til dem, "Slik også med dere, søk et hvilested for dere selv, ellers kan dere bli et kadaver og bli spist."

61. Jesus sa, "To skal hvile på en sofa; en skal dø, og en skal leve."

Salome sa, "Hvem er du herre? Du har besteget min sofa og spist fra mitt bord som om du er fra noen."

Jesus sa til henne, "Jeg er den som kommer fra det som er helt. Jeg har fått av de ting som er fra min Fader."

"Jeg er deres disippel."

"Derfor sier jeg, hvis man er hel, vil man være fylt av lys, men hvis man er delt, vil man være fylt av mørke."

62. Jesus sa, "Jeg avslører mine mysterier til dem [som er verdig] til [mine] mysterier.

63 Jesus sa, "Det var en rik person som hadde masse penger. Han sa, 'Jeg vil investere mine penger slik at jeg kan så, høste, plante, og fylle mine lagere med produkter, slik at jeg ikke mangler noen ting.' Dette var det han tenkte på i sitt hjerte, men denne natten døde han. Alle her med to ører bør lytte!"

64. Jesus sa, "En person skulle få gjester. Da han hadde forberedt middagen, sendte han sin slave for å invitere gjestene.

Slaven gikk til den første og sa til ham, 'Min herre inviterer deg.' Denne sa, 'Noen handelsmenn skylder meg penger; de kommer til meg i kveld. Jeg må gå og gi dem instrukser. Vennligst ha meg unnskyldt fra middagen.'

Slaven gikk til en annen og sa til ham, 'Min herre har invitert deg.' Denne sa til slaven, 'Jeg har kjøpte et hus, og jeg er blitt bedt bort for en dag. Jeg har ikke tid.'

Slaven gikk til en annen og sa til ham, 'Min herre inviterer deg.' Denne sa til slaven, 'Min venn skal gifte seg, og jeg skal gjøre i stand måltidet. Jeg kan ikke komme. Vennligst ha meg unnskyldt fra middagen.'

Slaven gikk til en annen og sa til ham, 'Min herre inviterer deg.' Denne sa til slaven, 'Jeg har kjøpte en eiendom, og jeg er skal hente leien. Jeg kan ikke komme. Vennligst ha meg unnskyldt.'

Slaven gikk tilbake og sa til sin herre, 'De du inviterte til middag har bedt om å holdes unnskyldt.' Herren sa til slaven sin, 'Gå ut på gatene og ta med hit alle du finner til å spise middag.'

Kjøpere og handelsmenn [skal] ikke komme inn i min Faders boliger."

65. Han sa, "En [...] person eide en vingård og leide den ut til noen bønder, så de kunne arbeide i den og han kunne hente avlingen fra dem. Han sendte sin slave for at bøndene skulle gi ham avlingen fra vingården. De grep ham, slo ham, og drepte ham nesten, og slaven kom tilbake og fortalte dette til sin herre. Hans herre sa, 'Kanskje han ikke kjente dem.' Han sendte en annen slave, og bøndene slo denne også. Deretter sendte herren sin sønn og sa, 'Kanskje de vil vise min sønn litt respekt.' Fordi bøndene visste at han var arvingen til vingården, grep de ham og drepte ham. Alle her med to ører bør lytte!"

66. Jesus sa, "Vis meg steinen som bygningsmennene forkastet: det er hjørnestenen."

67. Jesus sa, "De som vet alt, men er mangelfulle i seg selv, er ytterst mangelfull."

68. Jesus sa, "Gratulerer dere som hates og forfølges; og ikke noe sted skal finnes, hvor enn dere er blitt forfulgt."

69. Jesus sa, "Gratulerer dere som er blitt forfulgt i deres hjerter: dere er de som virkelig har lært Faderen å kjenne.

Gratulerer dere som går sulten, så magen til den som sulter kan bli mettet."

70. Jesus sa, "Hvis dere bringer fram det som er i dere, vil det dere har frelse dere. Hvis dere ikke har dette i dere, vil det dere ikke har i dere [skal] drepe dere."

71. Jesus sa, "Jeg skal ødelegge [dette] huset, og ingen vil kunne bygge det [...]."

72. En [person sa] til ham, "Si til min brødre at de skal dele min fars eiendeler med meg."

Han sa til ham, "Kan De si meg hvem som har satt meg til skylddelingsmann?"

Han snudde seg til sine disipler og sa til dem, "Jeg er ingen skylddelingsmann, er jeg vel?"

73. Jesus sa, "Avlingen er stor men arbeiderne er få, så be høstesjefen om å sende arbeidere til åkerene."

74. Han sa, "Herre, det er mange omkring drikketrauet, men det er ingen ting i brønnen."

75. Jesus sa, "Det er mange som står ved døren, men de som er alene skal komme inn i brudekammeret."

76. Jesus sa, "Faderens kongerike er som en handelsmann som hadde et varelager og fant en perle. Denne handelsmannen var klok; han solgte varelageret og kjøpte denne ene perlen til seg selv.

Slik også med dere, søk hans uforgjengelige skatt, som varer, der ingen møll kommer og spiser og ingen mark ødelegger."

77. Jesus sa, "Jeg er lyset som er over alle ting. Jeg er alt: av meg er alt blitt til, og for meg er alt oppnådd.

Del et trestykke; Jeg er der.

Løft opp steinen, og dere skal finne meg der."

78. Jesus sa, "Hvorfor er dere kommet ut på landet? For å se et rør ristes av vinden? Og å se en person kledd i myke klær, [slik som deres] herskere og mektige menn? De er kledd i myke klær, og de kan ikke forstå sannheten."

79. En kvinne i mengden sa til ham, "Lykkelig er magen som bar deg og brystene som diet deg."

Han sa til [henne], "Lykkelig er de som har hørt ordet av Faderen og i sannhet har holdt det. For det skal komme dager da dere skal si, 'Lykkelig er magen som ikke har unnfanget og brystene som ikke har gitt melk.'"

80. Jesus sa, "Den som har lært verden å kjenne har funnet kroppen, og den som har funnet kroppen, for ham er ikke verden verdig."

81. Jesus sa, "La den som er blitt rik herske, og la en som har makt oppgi <den>."

82. Jesus sa, "Den som er nær meg er nær ilden, og den som er langt fra meg er langt fra (Faderens) kongerike."

83. Jesus sa, "Bilder er synlige for mennesker, men lyset inne i dem er skjult i bildet av Faderens lys. Han skal åpenbares, men hans bilde er skjult ved hans lys."

84. Jesus sa, "Når dere ser noen som ligner dere, blir dere lykkelige. Men når dere ser bildene deres som ble til før dere og som verken dør eller blir synlige, hvor mye må dere da tåle!"

85. Jesus sa, "Adam kom fra stor kraft og stor rikdom, men han var dere ikke verdig. For hadde han vært verdig, [ville han] ikke [ha smakt] døden."

86. Jesus sa, "[Revene har] sine hi og fuglene har sine reir, men mennesker har ikke noe sted der de kan legge seg ned og hvile."

87. Jesus sa, "Hvor elendig er den kroppen som er avhengig av en kropp, og hvor elendig er den sjel som er avhengig av disse to."

88. Jesus sa, "Budbringerne og profetene skal komme til dere og gi dere det som tilhører dere. Mens dere skal gi dem det dere har, og si til dere selv, 'Når vil de komme og ta det som hører dem til?'"

89. Jesus sa, "Hvorfor vasker dere utsiden av begeret? Forstår dere ikke at den som laget innsiden også er den som laget utsiden?"

90. Jesus sa, "Kom til meg, for mitt åk er behagelig og mitt herrevelde er mildt, og dere skal finne hvile for dere selv."

91. De sa til ham, "Fortell oss hvem du er så vi kan tro på deg."

Han sa til dem, "Dere tolker himmelens og jordens overflate, men dere har ikke lært å kjenne ham som er i deres nærhet, og dere vet ikke hvordan dere skal tolke dette øyeblikk."

92. Jesus sa, "Søk og dere skal finne.

Men tidligere fortalte jeg dere ikke om de tingene dere spurte meg om. Nå jeg er villig til å fortell dem, men dere søker dem ikke."

93. "Ikke gi det som er hellig til hundene, for de kan kaste det på gjødselhaugen. Ikke kast perler [til] griser, for da kan de... det [...]."

94. Jesus [sa], "Den som leter skal finne, og for [den som banker på] skal det åpnes."

95. [Jesus sa], "Hvis dere har penger, så ikke lån dem ut for renter. Men gi [dem] heller til noen som dere ikke vil få dem tilbake fra."

96. Jesus [sa], "Faderens kongerike er som [en] kvinne. Hun tok litt surdeig, [gjemte] det i en deig, og laget store brødstykker av den. Alle her med to ører bør lytte!"

97. Jesus sa, " [Faderens] kongerike er som en kvinne som bar en [krukke] full av mel. Mens hun gikk langs [en] lang vei, falt håndtaket av krukken og melet rant ut bak henne [langs] veien. Hun visste det ikke; hun hadde ikke merket noe galt. Da hun kom til sitt hus, satte hun krukken ned og oppdaget at den var tom."

98. Jesus sa, "Faderens kongerike er som en person som ønsket å drepe en mektig mann. Mens ennå var hjemme trakk han sverdet sitt og stakk det inn i veggen for å finne ut om hånden hans kunne klare det. Så han drepte den mektige."

99. Disiplene sa til ham, "Dine brødre og din mor er står på utsiden."

Han sa til dem, "De her som gjør det min Fader ønsker er mine brødre og min mor. Det er de som skal komme inn i min Faders kongerike."

100. De viste Jesus en gullmynt og sa til ham, "Den Romersk keiserens folk krever skatter av oss."

Han sa til dem, "Gi keiseren det som tilhører keiseren, og gi Gud det som tilhører Gud, og gi meg det som er mitt."

101. "Den som ikke hater [far] og mor slik jeg gjør kan ikke være min [disippel], og den som [ikke] elsker [far og] mor slik jeg gjør kan ikke være min [disippel]. For min mor [...], men min sanne [mor] ga meg liv."

102. Jesus sa, "Forbannet være fariseerne! De er som en hund som sover i husdyrenes krybbe: hunden spiser ikke selv og [lar] heller ikke husdyrene spise."

103. Jesus sa, "Gratulerer dere som vet hvor opprørerne kommer til å angripe. [De] kan gå og samle sine keiserlige ressurser, og forberede seg før opprørerne kommer."

104. De sa til Jesus, "Kom, la oss be i dag, og la oss faste."

Jesus sa, "Hvilken synd har jeg gjort, eller hva har jeg latt ugjort? Men, når brudgommen forlater brudekammeret, la menneskene faste og be da."

105. Jesus sa, "Den som kjenner faren og moren skal kalles barn av en hore."

106. Jesus sa, "Når dere gjør de to til ett, vil dere bli Adams barn, og når dere sier, 'Fjell, flytt deg herfra!' skal det flytte seg."

107. Jesus sa, " (Faderens) kongerike er som en hyrde som hadde hundre sauer. En av dem, den største, gikk seg vill. Han forlot de nitti-ni og lette etter den til han fant den. Etter at han hadde strevd, sa han til sauen, 'Jeg elsker deg mer enn de nitti-ni.'"

108. Jesus sa, "Den som drikker av min munn skal bli som meg; Jeg selv vil bli den personen, og de skjulte ting skal åpenbares for ham."

109. Jesus sa, " (Faderens) kongerike er som en person som hadde en skatt skjult i sin åker uten å vite det. Og [da] han døde etterlot han den til sin [sønn]. Sønnen [] visste det heller ikke. Han tok over åkeren og solgt den. Kjøperen pløyet den, [oppdaget] skatten, og begynte å låne ut penger for rente til dem han ville."

110. Jesus sa, "La den som har funnet verden, og er blitt rik, oppgi verden."

111. Jesus sa, "Himlene og jorden skal rulles sammen foran dere, og den som er levende på grunn av den levende skal ikke se døden."

Sier ikke Jesus, "De som har funnet seg selv, for dem er verden ikke verdig"?

112. Jesus sa, "Forbannet er det kjød som er avhengig av sjelen. Forbannet er den sjel som er avhengig av kjødet."

113. Hans disipler sa til ham, "Når vil kongeriket komme?"

"Det kommer ikke ved å lete etter det. Det vil ikke bli sagt, 'Se, her!' eller 'Se, der!' Men Faderens kongerike er spredt ut på jorden, og menneskene ser det ikke."

[Uttalelser som kanskje er tilføyd til den original samlingen senere:]

114. Simon Peter sa til dem, "La Maria forlate oss, for kvinner fortjener ikke livet."

Jesus sa, "Se, jeg skal lede henne å gjøre henne mannlig, slik at hun også kan bli en levende ånd og ligne dere menn. For enhver kvinne som gjør seg mannlig skal komme inn i Himmelens kongerike."

Tilbake til oversikten

Sist oppdatert 21.02.03