GUDS VILJE: HELBREDELSE


Dette er en samling skriftsteder om helbredelse, gjengitt i den rekkefølge de står i hele det nye testamente. Evangeliene er ordnet parallelt. Merk at de fleste fortellinger om enkeltvise helbredelser er utelatt, bare de som knyttes til personlig tro eller vantro er tatt med av dem. Foran hvert skriftsted står noen bokstaver som sier noe om innholdet:

Betydningen av de store bokstavene (sammenhengen):
  A: Viser at ALLE som søkte helbredelse ble friske.
  B: Viser at helbredelsen avhenger av troen til den som blir helbredet.
  C: Viser at under uteblir på grunn av manglende tro.
  D: Jesus sier uttrykkelig at hans vilje er å helbrede.
  E: Viser at vi også skal be for syke.

Betydningen av de små bokstavene (grunntekstordene):
a:    Therapeuo: Helbrede, dra omsorg for. Dra omsorg for, og tjene en syk slik en lege gjør, kurere ved omsorg og medisiner ( terapi, pasientbehandling ) I det nye testamente brukes det utelukkende i betydningen overnaturlig helbredelse, som tegn på Guds rikes nærvær.

b:    Iaomai: Helbrede, lege. Ordet betyr oftest det samme som therapeuo, men kan også bety åndelig helbredelse, som i Matt.13.15 der det står om å lege hjertet.

c:    Soteria: Frelse, forløsning, av ordet sozo som betyr frelse, redde, berge fra fare. Sozo er det vanlige ordet for frelse i bibelen. Ordet har en en meget vid betydning, som det å bevare hel og inntakt, frisk, uskadd, redde fra fare, sykdom, død og fortapelse. Det betyr også å gjøre hel, inntakt, frisk, lege skade, gjøre levende og berge ut av fare. Ordet brukes som oversettelse for 15 forskjellige ord på hebraisk. (Jesus snakket arameisk, et hebraisk språk) Ett av disse ordene på hebraisk er sjalom, som betyr ytre og indre fred, lindring, frihet, ro, hvile, sikkerhet, trygghet og velstand. Dette viser meget klart hvor nøye frelse og helbredelse henger sammen.

c+    Dia-sozo: Gjennom-frelse. Se ordet ovenfor. Dette er et meget sterkt uttrykk for at helbredelsen gjaldt alle deler, hele mennesket tvers igjennom.

d:    Kalos: godt, vel, brukbar, på en god måte. Her brukes det i betydningen av at de som ikke er gode eller ikke har det godt blir gode og får det godt. Det brukes også ofte i etisk betydning som i Luk.8.15:" et fint og godt hjerte". Ordet har altså en videre betydning enn bare fysiske lidelser, men også etiske og moralske avvik.

e:    Her står det egentlig: "De tegnene han gjorde på de syke."

De enkelte skriftstedene:
A a    Matt.4.23: Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres,
          forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.

  a    Mark.3.10: For han helbredet mange, så alle som hadde plager, trengte seg fram for å få røre ved ham.

A b    Luk.6.19: Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham; for det gikk ut fra ham en kraft
        som helbredet alle.

D    Matt.8.3: Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. "Jeg vil," sa han, "bli ren!"
        Straks ble mannen renset for spedalskheten.

D    Mark.1.41: Jesus syntes inderlig synd på ham, rakte ut hånden og rørte ved ham.
        "Jeg vil," sa han, "bli ren!"

D    Luk.5.13: Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. "Jeg vil," sa han, "bli ren!"
        Med det samme var spedalskheten borte.

  c+    Luk.7.3: Da han fikk høre om Jesus, sendte han noen jøder som var medlemmer i byrådet,
         til ham for å be ham komme å redde tjenerens liv.

B b    Matt.8.13: Til offiseren sa Jesus: "Gå hjem! Det skal bli som du trodde."
          og tjeneren ble frisk i samme stund.

A a    Matt.8.16: Da det ble kveld, bragte folk til ham mange som var besatt av onde ånder.
         Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke. (Jes.53.4)

  a    Mark.1.34: Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder.
          Men han tillot ikke de onde ånder å si noe, for de visste hvem han var.

A a    Luk.4.40: Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke som hadde mange slags plager.
        Han la hendene på dem og helbredet dem.

B      Matt.9.2: Der bar de til ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til de
        lamme: "Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt." (v.7) Og mannen reiste seg og gikk hjem.

B c    Matt.9.22: Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: "Vær frimodig, datter!
         Din tro har frelst deg." Og kvinnen ble frisk fra samme stund.

B      Matt.9.29: Da rørte han ved øynene deres og sa: "Det skal bli som dere tror." Og straks kunne de se.

A a    Matt.9.35: Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte folket i synagogene
          deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdommer og plager.

E a    Matt.10.8: Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder.
          For intet har der fått det, for intet skal dere gi det.

E a    Luk.9.1: Han kalte sammen de tolv og gav dem myndighet over alle onde ånder og makt til å
         lege sykdommer.

  a    Mark.6.13: De drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske.

  a    Luk.9.6: Så gikk de ut og drog fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det glade budskap
       og helbredet syke.

        Matt.11.5: Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp,
        og evangeliet forkynnes for fattige.

         Luk.7.22: Og han svarte: "Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde ser,
         lamme går, spedalske renses, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige".

A a    Matt.12.15b: Mange fulgte med ham, og han helbredet dem alle.

E a    Luk.10.9: Helbred de syke som er der, og si: "Guds rike er kommet nær til dere."

C    Matt.13.58: Og på grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der.

C a    Mark.6.5-6a: Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, han bare la hendene på noen få
          syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro.

  e    Joh.6.2: En stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke.

B a    Joh.5.6: Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham:
           "Vil du bli frisk?".

A a    Matt.14.14: Da han nå steg i land, fikk han se en mengde mennesker.
            Han syntes inderlig synd på dem og helbredet de syke blant dem.

A ab    Luk.9.11b: Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som
            trengte legedom.

A c+    Matt.14.36: De bad om at de bare måtte få røre ved kanten av kappen hans,
          og alle som gjorde det, ble friske

A c    Mark.5.56: Og  hvor han kom, til landsbyer, byer eller grender, ble de syke satt ut på torget,
         og de bad om at de i det minste måtte få røre ved kanten av kappen hans.
         Og alle som rørte ved ham, ble friske.

B b    Matt.15.28: Da sa Jesus til henne: "Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil."
         Og datteren ble frisk i samme stund.

  a    Matt.15.30b: De hadde med seg lamme og vanføre, blinde og stumme og mange andre,
        og la dem ned for føttene hans. Han helbredet dem.

C    Matt.17.19-20a: Da disiplene ble alene med Jesus spurte de ham:
       "Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?" "Fordi dere har så lite tro." svarte han.

C    Mark.9.18b-19: "Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke."
       Da sa han til dem: "Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten til meg!"

C    Luk.9.40-41: "Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de
       var ikke i stand til det." Da sa Jesus: "Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos der
       og holde ut med dere? Før sønnen din hit!"

  a    Matt.19.2: En mengde mennesker fulgte ham, og han helbredet dem der.

B    Matt.20.32-34: Da stanset Jesus, ba dem komme og spurte dem:
        "Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?" De svarte: "Herre, la oss få synet!" Jesus syntes inderlig synd
       på dem, og han rørte ved øynene deres. Straks kunne de se, og gav seg i følge med ham.

B c    Mark.10.51-52: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg? "spurte Jesus. Den blinde svarte:
          "Rabbuni, la meg få synet!" Da sa Jesus til ham: "Gå du! Din tro har frelst deg."

B c    Luk.18.41-42: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Han svarte: "Herre, la meg få synet!"
         Jesus sa til ham: "Bli seende! Din tro har frelst deg."

  a    Matt.21.14: På tempelplassen kom blinde og vanføre til ham, og han helbredet dem.

E d    Mark.16.17a+18b: Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de -
          legge hendene på de syke så de blir friske.

  bc    Ap.gj.3.6: Men Peter sa: "Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg.
         I Jesu Kristi, nasareerens navn befaler jeg deg: Reis deg å gå!" (4.9 og 4.22)

  b    Ap.gj.4.30: Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din
          hellige tjener Jesu navn.

A a    Ap.gj.5.15-16: De bar til og med de syke ut på gatene og la dem på senger og bårer,
         for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt
         Jerusalem kom mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av urene ånder,
          og alle ble helbredet.

  a    Ap.gj.8.7: For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik,
         og mange lamme og halte ble helbredet.

  b    Ap.gj.9.34: Peter sier til ham: "Æneas, Jesus Kristus helbreder deg.
          Stå opp og re sengen din!" Straks reiste han seg opp.

A b    Ap.gj.10.38: Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring
         overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

B c    Ap.gj.14.9-10: Denne mannen hørte Paulus forkynne. Paulus så nøye på ham, og da han
         skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet, ropte han:
          " Reis deg opp, og stå på føttene dine!" Da sprang han opp og gikk omkring.

          Ap.gj.19.12: Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt,
         og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder for ut av dem.

  b    Ap.gj.28.8b-9: Paulus gikk inn til ham, bad og la sine hender på ham og helbredet ham.

  a    Etter dette kom også de andre på øya som var syke, og de ble helbredet.

E b    1.Kor.12.9b: - den nådegave å helbrede -

  b    1.Kor.12.30a: har alle nådegaven å helbrede?

  b    Heb.12.13: La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller bli friskt igjen.

  b    1.Pet.2.24: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden
        og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.

  c    Jak.5.15-16a: Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp.
         Har han gjort synder skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, så dere
  b    kan bli helbredet.Manus fra: 

Tilbake til oversikten