Jomfrufødsel

I den nye bibeloversettelsen fra Bibelselskapet (B2011) står det i Jes.7,14:

B2011: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:
Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.


I den forrige oversettelsen stod det:

B1978: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:
Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.


Ordet som brukes i Jes.7,14 er det hebraiske "almah" og betyr "ung jente / gifteferdig kvinne"
Det kritiseres sterkt at det nå er oversatt med "ung jente" og ikke "jomfru".

Ordet "jomfru" brukes også i 2011-oversettelsen

Saken er den at den hebraiske grunnteksten (GT) har et annet ord som heter "bĕthuwlah" som oversettes entydig som "jomfru" også i B2011-oversettelsen. Men dette ordet er ikke brukt i Jes.7,14.

Og i Nye Testamente (som er skrevet på gresk) oversetter de også med "jomfru":

Matt.1,23 (B2011): Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,  og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

Dette verset henviser til Jes.7,14. Det greske ordet er "parthenos" som betyr "gifteferdig / uberørt".

Det hebraiake språk har et eget ord for "jomfru" og ett annet for "ung jente" - og en ung jente er vel også jomfru, så fremt det ikke har skjedd et overgrep eller annen syndig handling?

Det er spesielt interessant å merke seg grunnteksten i historien om da Abraham sendte sin tjener for å finne ei kone til Isak - som kjent ble jo det Rebekka. Der brukes begge ordene om den samme jenta: 
Vi leser i 1.Mos. 24 (B2011):

v.15-16: Og se, før han var ferdig med å be, kom Rebekka, datteren til Betuel, sønn av Milka,
som var gift med Nahor, Abrahams bror. Hun kom ut med krukken sin på skulderen.

16
 Jenta var meget vakker, en jomfru (bĕthuwlah) som ingen mann hadde vært nær.
Hun gikk ned til kilden, fylte krukken og kom opp igjen.


v.43: Se, her står jeg ved vannkilden. La det gå slik at når det kommer en ung jente (almah)
ut for å dra opp vann, og jeg sier til henne: La meg få drikke litt vann av krukken din!


I  grunnteksten er "almah" også brukt i 2.Mos.2,8 - Ordspr.30,19 - Høys.1,3 + 6,8.
Ingen av disse tilfellene handler om en kvinne som ikke er jomfru - det er bare et annet ord.

Så kanskje vi kan sammenligne det med de to nynorske ordene "møy" og "jomfru"?

Beviset:

Men beviset for at Maria var jomfru ligger ikke først og fremst i betydningen av disse to ordene.
Det finnes i samtalen mellom Maria og engelen:

Luk.1,34(B2011): Maria sa til engelen:
«Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»
35 Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,  være hellig og kalles Guds Sønn.

Og i evangeliet etter Matteus:

Matt.1,18 (B2011): Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef.
Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.

Merkelig debatt

Så skriften er fortsatt klar på at Maria var jomfru. Derfor skjønner jeg ikke helt denne debatten. Uansett må man gå til grunneksten for å finne nyanser og dybde i Bibelens tekster. Som oversetter vet jeg at det ofte er umulig å gjengi nøyaktig alle aspekter ved et utsagn på et annet språk.

Først lagt ut: 08.11.2011      Del på FaceBook!

Sist redigert: 09.11.11

Tilbake til oversikten