Var Adam mann?

    Hør artikkelen opplest, ca. 11 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Inntil 2011 har skapelsen av mennesket blitt utrolig skjevtolket i våre bibler. Grammatikalsk sett kan man kanskje ikke påstå at det er begått direkte feil, men valgene oversetterne har gjort tyder på at de er massivt påvirket av tradisjon og fordommer mot kvinnen. 

Bibelselskapets 2011-oversettelse er bedre!

Den nye oversettelsen av 2011 har rettet opp det meste - gratulerer! Der kan du lese om skapelsen av mennesket som "intetkjønn" helt fra 1.Mos.2.7 og helt til vers 21 - der er det fortsatt en "glipp" - men det nærmer seg!

(*)

Her er noen ord jeg har valgt å gjengi på hebraiski mine oversettelser, for å fjerne all tvil:

adam menneske, menneskehet, mennesker. gresk: antropos (kjønnsnøytralt) 
Adam egennavnet mannen, ish, fikk etter atskillelsen fra kvinnen, ishshah
ish mann, ektemann, hankjønn
ishshah manninne (ish-shah), motsatte av mann, kvinne, kone
Elohim Gud, gresk: Teos
Jahve Herren, gresk: Kyrio

 

1. skapelsesberetning (min oversettelse):

1.Mos.1.26: Elohim sa: La oss gjøre adam i vårt bilde etter vår liknelse, la dem råde over fisken i havet,  over fuglene i luften, og over feet og over hele jorden og over alt krypet som kryper på jorden.
v.27: Elohim skapte adam i sitt bilde, i Elohim sitt bilde ble hankjønn og hunkjønn skapt.

2. skapelsesberetning:

På grunn av den korrekte oversettelsen fra 1.Mos.2.7 til og med vers 20 i 2011-utgaven, oppfordrer jeg til å lese den, og sammenligne med eldre oversettelser, for å se forskjellen.
Hvis du ikke har den nye oversettelsen, så bruk linken: www.bibel.no
(Der har du også 30 og 78-utgavene!)

Men fortsatt henger det igjen at "adam" er oversatt som mann i vers 21 til 25.

(min oversettelse:)

v.21: Jehova Elohim fikk en dyp søvn til å falle over adam, i søvnen ble en side skilt fra og lukket igjen med kjøtt.
v.22: Av lemmene Jehova Elohim hadde skilt bort fra adam, ble det gjenbygd en ishshah og brakt til adam.
v.23: adam sa: dette er lemmer av mine lemmer og kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles ishshah, for hun er tatt bort fra ish.
v.24: Derfor skal ish forlate sin far og sin mor og holde seg til sin ishshah, og de skal være ett kjøtt.
v.25: Begge var nakne, adam og ishshah, men skjemtes ikke.

PS!
Dette er ikke godt norsk, men det er meget nær grunnteksten. Merk at alle hentydninger til kjønn mangler, både for adam og Elohim. Merk også at Elohim bruker flertall (oss) om seg selv, slik vi av og til bruker om høye personer: "Deres majestet" - hvor "deres" er flertall.

Den første skapelsen - likestilling

Bibelen har to skapelsesberetninger om mennesket. I første Mosebok 1.26-27 skaper Gud (Elohim) menneskene i sitt bilde. Til mann og kvinne ble de skapt, og fikk oppdraget med å råde over det andre som var skapt. Her er det ingen forskjell mellom mann og kvinne, og det er overmåte godt. De skapes samtidig, likeverdig, og med samme oppdrag. Det står ingen ting om at mannen skulle råde over kvinnen - sammen skulle de råde, adam-kvinnen og adam-mannen. (kvinnemennesket og mannemennesket)

Her i 1.Mos.1.26 og 27 brukes ordet "adam" for "menneske".  Altså var kvinnen også  "et adam", "et menneske". På gresk er "adam" oversatt med "antrophos", som betyr "menneske", og er bl.a. opphav til "antroposofien" - "visdommen om mennesket". Den greske ordboken sier at det er et kjønnsløst ord som brukes om begge kjønn. Ha dette i minne når du leser videre!

Den andre skapelsen - feiltolket!

Det Norske Bibelselskap (1978) bruker til å begynne med ordet "mannen" om ordet "adam" i 1.Mos.2.7- Norsk Bibel (1988) bruker ordet "menneske", men de sier "ham" i v.15. DNB sier i fotnotene at ordet "adam" ligner på ordet "jord" på hebraisk. Det står altså at Gud tok "adamah" (jord) og skapte "adam" (jordmenneske). Dette er ikke et hankjønnsord - det er kjønnsløst: "(et) menneske".

Ordet "adam" brukes ellers i Bibelen om mennesker generelt, enten det er mann eller kvinne, som i Sal.68.19: "... du tok gaver blant menneskene .." og Job.21.33: ".. Alle mennesker følger etter ... (under torven)" - både menn og kvinner.

Bibeloversetterne har valgt tilfeldig om de oversetter "adam" med "mannen", "mennesket" eller "Adam" i 1.Mos.2. Alle disse variantene kommer fra det ene kjønnsløse ordet "adam". Det finnes ikke noe hold for at "Adam" var hannkjønn før Eva ble skapt! 

En paralell til denne forvirringen kan vi finne i det engelske språk, hvor ordet "man" brukes både om "mann" (hankjønn) og "menneske" (intetkjønn). På svensk er ordet "menneske" hunkjønn!

Side eller ribben

I beretningen om hvordan Eva ble til, er det enda mer forvridd oversetting - også i 2011. Først sies det at Gud tok et "ribben" fra adam. Dette er det eneste stedet i Bibelen dette ordet oversettes som "ribben". Den vanligste oversettingen er "side" (2.Mos.25.14: ringene på begge sider, 2.Mos.27.7: på begge sider av alteret). Det kan også bety "sidekammer" eller "dørblad". Det kan altså bety at den ene siden - ikke et ribben - av adam ble til kvinne .

Foran ordet "side" står ordet "en". Gud tok "en side" av adam. Av denne "siden" står det at han "bygde" kvinnen. Ordet "bygde" kan også bety "gjenbygge, bevirke fortsettelse av,  etablere".  2011 har tatt i bruk "bygde". Av denne siden/halvdelen bevirket Gud at det fortsatte en kvinne. Den gjenværende siden ble da en mann, en "ish", som er et hankjønnsord. Dette hankjønnsordet brukes første gang her i 1.Mos.2.23, og oversettes ellers oftest som "ektemann".

V.23 er et sentralt vers, der sier adam : "Dette er ben av mine ben..." der ordet "ben" også kan bety "essens, substans, lemmer, samme". Den vanligste bruken av ordet ellers i Bibelen er "samme", som "samme dag". Adam sier altså at hun ikke bare er et produkt av et ribben, men av "samme substans/lemmer" som ham. Videre sier han: "kjøtt av mitt kjøtt".  Dette betyr "det som er levende". Det måtte være noe mer enn et ribben - hun ble til ved at den ene siden/halvdelen, kjøtt, ben, substans, ble til kvinne. Det kjønnsløse mennesket ble delt i to like deler som var "det samme". 

Noen mener også at adam var "androgyn", dvs.  "tvekjønnet". Når Gud delte det i to, ble den kvinnelige del skilt fra den mannlige, og de to delene fortsatte som to selvstendige individer med ulikt kjønn.

Til slutt i vers 23 sier oversetterne: "Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt." Ordet som brukes på hebraisk for "tatt fra" kan også bety: "bli tatt bort fra, fjernet fra". Dessuten brukes ikke ordet "adam" for "mann" her, her brukes "ish". Betydningen blir da: "Hun skal kalles ishshah, for hun er tatt bort fra/fjernet fra ish". Altså ble det kvinnelige fjernet fra det mannlige, de to delene ble atskilt fra hverandre. 

Forskjeller

Likevel er det forskjeller på Adam og Eva.

1. Adam beholdt navnet "menneske" etter at "det" ble "ham".

2. Det kan tyde på at Adam var den som husket budet Gud hadde gitt om ikke å spise av kunnskapens tre, for da Eva siterte det til slangen siterte hun feil! Adam hadde vært en dårlig lytter eller dårlig lærer.

3.  Da Gud konfronterte dem med synden, var det Adam han konfronterte. Dette tyder på at mannen var kvinnens "hode". Men den "herskerposisjonen" han inntok senere, var en følga av forbannelsen etter syndefallet.


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Tilbake til oversikten  

Først utgitt i denne form: 3.11.04 (argumentene ble først utgitt feb. 2003)

Sist endret: 02.12.12

* Kilde til hebraisk og gresk grunntekst: www.blueletterbible.org