Media-senter            

Interrvju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5 Meningen med livet
Intervju 1 Des. 2007
Mitt Vitnesbyrd
Intervju 2 Des. 2007
Om Lysbærertiden
Intervju 3 Feb. 2008
Om New Age
Intervju 4 Jan. 2012
Om åndsmaker
Intervju 5 Jan. 2012
En ny skapning
Nikolay Chevchuk
Meningen med livet!
Klipp fra 17 programmer
på VN (15 min) der jeg
har vært "på skjermen"
Klipp fra musikkopptak
kun etter 2009 (16/9)
Ca 14 min.MP3-lyd - Prekener som ikke er nedskrevet:
Filadelfia 23.06.2013,  Mitt vitnesbyrd om at Gud vender alt til det gode, om å vente på Herren, om Paulus og andre som måtte vente.

Tilbake til startsiden!

CD-er og DVD-er du kan bestille:

Vi har et stort utvalg av musikk-CD-er og DVD-er fra opptak vi har gjort, se eksempler nedenfor.

Gruppe/tittel Innspilt CD DVD Cover
Konsert av musikklagene i Rennebu kirke:
Fellesmusikken: Å glede stor som Herren gir, I den stille klare morgen,
I det fjerne jeg skuer, Hvilken dag det skal bli
Frøya: Jesus la meg knele ned, Det skjer igjen, Se etter meg,
Mitt hem er där, Se etter meg,
Hemne: Vis meg veien kjære frelser, Tenk når jeg min frelser skuer,
Snart gryr en lys og evig morgen, Jeg vet om en underfull kilde,
Hitra: Nå vil jeg prise Jesus, Han er min sang og min glede, Jesus i dag er den samme enn,
Min framtid er i Herrens hender, I jordens natt
Rennebu: Å jeg ønsker helt å følge Jesus, Hvis jeg ikke hadde Jesus,
En gang skal herlighetens morgen
2007 150,- 200,-  
Musikklagtreff på Frøya
Fellesmusikken (m. folk fra Hemne): I det fjerne jeg skuer, Navnet Jesus,
Da jeg mitt liv til Jesus gav, O store Gud.
Hitra: I lyset får du leve, Det finns en källa, Jag behöver ei f¨rstå,
Siden jeg fikk møte Jesus, Du Guds sønn vår lovede, I mange år jeg søkte.
Rennebu: Vi er på reise, Syng deg til jubel, Dypt i mitt hjerte,
Det stunder mot natten, Vi har ofte hørt om Himlen.
Frøya: Takk o Jesus, Jeg kan aldri glemme, Å hvilken nåde og,
Jesus jeg trenger deg, Det er nåde over nåde, Himmelporten
2009 150,- 200,-  
Ryssan på Oppdal, Storlidalen. (Hør korte klipp)
Kva har Jesus gjort for meg, Hverdag, Det är saligt på Jesus få tro
Vi för vår del kan inte låta bli, Jeg i synden var dømt, Jeg kan aldri aldri glemme,
I det fjerne jeg skuer, Trubaduren, Högt på et berg, Fylt med fryd og sang,
Vi skal gå over grenser, Hittinntil Herren har hjulpet, Du får koma til Jesus
På Jerikos vei, Ensom pilgrim, Pinsevenner - frie venner, Swing low,
Lungna hamn, Jeg har hørt om en perleporte, Det namnet eg kviskrar
2009 150,- 200,-
Conseptim med julesanger
Å kom nå med lovsang, Jul, Jul, strålande Jul, Instrumental (Julevers fra Nordmøre), 
Mitt hjerte alltid vanker, Hør hvor engleskarens sang, Jingle bells, Den store stjerna,
En krybbe var vuggen, Greensleeves, God rest ye merry, Gentleman, Jesus is there,
Hur kan jag komma, All over again
2010 150,- 200,-
Ragnhild Braseth Ljøkjell med Hilde og band:
Du omgir meg på alle sider, That's why I sing, Dyp kaller på dyp,
O Jesus du som fyller, Du vet vel om at du er värdefull,
He is exhalted, Jeg synge vil om Golgata, Han døde men stod opp,
Hans navn er for meg, Navnet Jesus blrkner aldri, No more night
2010 150,- 200,-  
Kari Hellstrøm og Anne Helene Kvam (Hør korte klipp)
Det stunder mot natten, Alt Han formår, Tørr og fattig, Har du byrder du ikke kan bære,
Som en pilgrim vandrer, Den vanskelige bønnen, O Herre du som kjenner,
Mester og Herre, Jeg så en mann forpint, Du sa: Kom hit og gi meg din byrde,
Bønn ved kveld (Vær meg nær), Nå vil jeg prise Jesus, I Herrens hender,
Hjemme i Himlen, Lær meg å kjenne dine veier, Dann du meg Herre,
Den fyrste song (med aller vers), På kne i stille bønn
2010 150,- 200,-  
Trekkspillkameratene
Vi er på vei til Himlens skjønne land, Medly 1, Kom hjem, Som når et barn kommer hjem,
Håkons OL-marsj, Medly 2, Skyddat i Guds hand, Flyttfåglarna, Jag er ei ensom,
Han ger meg kärlek, Guds skapelse / Ja, jag tror på underverk
2010 150,- 200,-
Minns du songen (Noen sanger fra et arrangement i Betel Klæbu 16.Mai 2010)
Censeptim: Jeg elsker deg Jesus, Ditt ljus, Gloria
Herre du ransaker meg, Da Jesus satte sjelen fri
Helgemo Bluegrass: Standing on the rock, Gå i fred,
Abraham, Mostuen, Follow me.
Gaula Glasang: På vei til Himmelen, De e så fantastisk
Jesus er trofast, Jesus blir din beste venn
2010 100,- -  (Selges uten cover)
Musikklagsterff på Berkåk
Fellesmusikken: Å glede stor, Han som ikke kan forandres,
O store Gud, I den stille klare morgen.
Frøya: Har du lest historien, Vår frelser dyr og kjær,
Jeg arving er, En dag skal morgendagen
Husfedrene: Jeg vil aldri, aldri gå bort fra ham, På Jerikos vei, Jeg har en evig arv,
Er det sant det finns en himmel, Syng om Jesu underfulle
Rennebu: Jesus, du er veien, Jesus min frelser, Det er om Jesus
Hitra: Han gir meg kjærlighet, Mester og Herre,
Lita på din Gud, Jeg er fri frykten for i morgen
2011 150,- 200,-  
Frøya musikklag i Sletta kirke: (Hør korte klipp)
Jeg kan aldri, aldri glemme, Takk o Jesus, Har du hørt historien,
Fortell meg mer, Jeg hører susen av regn, Underbar nåd,
Jeg så en mann forpint, Takk for Golgata, Fra hele vår jord, Jeg vet et land,
Jeg arving er, Om du vinner, Se etter meg, Nåde over nåde,
Lær meg å kjenne, En dag skal herlighetens,
Han skal stå ved himmelporten
Jag har hørt om en stad
2011 150 200,-  
Taler, foredrag og vitnesbyrd på Video:        
Meningen med Livet: Nikolai Chevchuk (Hviterussland/Latvia) Tale på ca. 20 minutter
Taler på svensk (tekstet på norsk) på et møte på Lundamo i 2007 (Ikke vist på VN)
Taler over Ef.2.8-10 om at vi er født til gode gjerninger som er lagt ferdige for oss.
Hvordan livet fikk mening og tilfredsstillelse da han fant sin plass i Guds plan for sitt liv
En kjempebra undervisning for mennesker som føler at livet er meningsløst.
PS! DVD-ene fra møtene med Nikolai og Baltic Aid i 2007 og 2010 kan også skaffes.
2007 Se videoen øverst til høyre 150,-
Helbredet fra ME - May Kristin Vang i "Trygg Tro" fra teltmøteserie på Ler i 2008
Arvid Bollandsås forteller og May Kristin vitner.
May Kristin er fortsatt frisk! 
Et fantastisk vitnesbyrd som gir tro til helbredelse!
2008 - 200,-
Fem intervjuer med meg (5 x Trygg Tro), se øverst til høyre på siden
PS! Introer og musikk er ikke med fra programmene.
(Se alle 5 øverst til venstre, men de er i lav video-kvalitet)
2008+2011  - 200,-
"Med Guds ord til Guds folk" av Håvard Kleppe, med PowerPoint-bilder
To programmer i "Trygg Tro" om Israel og Norsk Israelsmisjon.
Tatt opp på to møter på Lundamo Misjonshus
Om bl.a. muren og om deres fokus på å forkynne evangeliet i stedet for å drive politikk.
PS! Jeg har også begge foredragene komplett.
2009  - 200,-
Israelittenes kryssing av havet (2xTrygg Tro) Briggs, Hvass
PowerPoint-bilder med kart og bilder som viser funn og bevis.
PS! Jeg har også kopi av da Alexander var gjest hos Rolf Ruud 27.01.09
For Hvass sine foredrag om utviklingslæren: Kontakt Hans Malum - se nederst.
2009 - 200,-
Mangelen på en mekanisme:
Foredrag om alvorlige feil ved utviklingslæren, ca 40min. (ikke vist på VN)
Videoen tar opp det faktum at vitenskapen ikke har noen forklaring på hvordan nye gener oppstår. Det er bare en påstand uten bevis eller troverdige teorier. Det er faktisk bare noe vitenskapen TROR.
Det er Veronica Olaussen som har lest inn foredraget fra Cinco Talentos Midia på norsk, og jeg har redigert dette inn i den engelske versjonen.
Meningen var at dette skulle redigeres inn i grunnmaterialet for videoen og vises på TV VN, men disse planene gikk i stå. Men denne arbeidsutgaven laget av meg kan du få kjøpe. Den henvender seg til både til vitenskapmenn og legfolk, og avslutter med en klar apell til tro!
PS! Jeg har også kopi av programmet da Veronica var gjest hos Rolf Ruud.
2008 - 200,-
Av andre produksjoner jeg har i arkivet, kan nevnes:
Ryen Dirfeldt (Os) fra kirkestua og setra, 2 x Trygg Tro med korte vitnesbyrd og frisk sang
To år med "Minns du songen" fra Klæbu, med variert sang, vitnesbyrd og tale. (Se også CD ovenfor)
Mange "Trygg Tro" fra møteaksjon på Ler 2009, Gaula Glasang, Karl Lindstrøm m. team fra Biri, Lillian Kallasten
(Ellers mange opptak som jeg ikke legger ut med hensyn til usikkerhet om rettigheter.) 

PS! Da dette kun er egenprodusert materiale for privat bruk, er det ikke registrert i Tono, og må kun brukes privat.

Bestilling:
Sigbjørn Rønning (mest CD): post@trosvitne.no
Hans Malum (mest DVD): ha-malum@online.no


Først lagt ut: 07.03.12

Sist redigert: 04.08.13

Tilbake til startsiden

 CP