Antroposofien

Rudolf Steiner brøt med Teosofien og dannet en avart av denne: Antroposofien (Visdom om mennesket). Han hevder at det ble født to Jesus-barn i Betlehem, en kongesønn som var en reinkarnasjon av Zarathustra, slik det er gjengitt i Matteus, og en fattiggutt som var en reinkarnasjon av Buddha, slik det gjengis i Lukas. Foreldrene het i begge tilfelle Josef og Maria. Som 12-åring døde rikgutten, og hans ånd ble forenet med fattiggutten. I 30-årsalderen inkarneres denne av Kristus-ånden, som også hadde vært i Zarathustra og Buddha. Nå virker "Kristusen Jesus" i omlag 3 år.

Da Jesus døde forenet hans blod seg med jorden, og gjør at alt vi drikker og spiser er Kristi blod og kropp. Dette gir mennesket muligheten for å utvikle seg gjennom flere liv (reinkarnasjoner) til ånden kan befris fra materiens tyranni.

Det legges vekt på personlige opplevelser og hemmelig visdom (esoterisk). De tror at karma gjelder den urett menneskene har begått mot seg selv. Visse andre feiltrinn kan tilgis på grunn av nåde. Denne formen for teosofi er mere vestlig orientert enn Blavatskys mer østlige. Steiner tok bl. a. avstand fra at Krishnamurti var en verdensfrelser. Mye av stoffet er hentet fra Goethe. Kristus er mer sentral i Antroposofien enn i teosofien. De venter at "Kristus-impulsen" skal overta menneskenes bevissthet på jorden og skape fred og harmoni, en ny tid (New Age).

Steinerskolene hevder at de ikke påvirker barna i noen bestemt religiøs retning. Derom er det ulike meninger. Deres pedagogikk er anerkjent av mange, fordi de søker å tilpasse læringen til den enkelte elev.

Som i Teosofien er Kristus en upersonlig kraft som alle kan identifisere seg med og søke sin "frelse" gjennom. Jesus blir ikke Frelseren som døde for våre synder slik at vi blir rettferdiggjort for Gud ved nåde, uten gjerninger. (Se teosofien)

Antroposofene i Norge har et eget trossamfunn som kaller seg "Kristensamfunnet". Det er litt katolsk preget, og har visstnok enkelte hemmelige ritualer.

Kilder:

IKON nr. 15 Juni 1996
"Kristus i Vannmannens Tegn" Arild Romarheim

Tilbake til oversikten

Sist endret 21.02.03