Maktmennesker

    Hør artikkelen opplest, (ca. 10 min)   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

 
Hvor går grensen mellom en dyktig leder og en maktpsykopat?

En vond erfaring:

For mange år tilbake var jeg med i en virksomhet som ble ledet av en sterk og karismatisk personlighet. Han var engasjerende, meget intelligent og dyktig, han var flink til å inspirere sine medarbeidere, en fengende predikant, folk ble frelst,  helbredet og åndsdøpt i hans møter, og virksomheten vokste.

Men etter hvert oppstod det en del konflikter mellom ham og andre personer. De opplevde en uvanlig sterk irettesettelse, og de som ikke bøyde seg for ham måtte bare trekke seg unna med sårede sinn. Eller de bare forsvant uten at vi andre skjønte hvorfor.

Så en dag var det min tur. Jeg konfronterte ham med en situasjon der han hadde overreagert mot et svakt menneske vi kjente. Da ble han så sint på meg at han brølte av sinne og frådet i munnvikene, bokstavelig talt. Hans sinne ble nok trigget fordi jeg ikke uttrykte noen frykt, men bare så ham rolig i øynene. Og det gjør slike mennesker rasende. Han jaget oss fra stedet, og venner av oss fikk valget mellom å bryte kontakten med oss, eller forsvinne ut av hans virksomhet.

En maktpsykopat hadde avslørt sitt sanne ansikt. Men jeg var ikke alene om å oppdage hans sanne vesen, og hele virksomheten krympet inn til en liten rest støttespillere som ikke våget annet enn å støtte ham, eller var blinde for hans sykelighet eller avhengig av hans støtte. I ettertid fant jeg ut at han hadde flere konflikter bak seg der han hadde blitt avslørt, men det var på andre kanter av landet.

Grenseland

En maktpsykopat har ofte så sterke lederegenskaper, at det kan ta lang tid før hans, eller hennes, sanne identitet blir avslørt. Faktisk er det mange maktmennesker som leder store virksomheter i vårt samfunn. Og fordi de er så intelligente og sterke som ledere, er det mange slike virksomheter som fungerer bra!

Det som er trist, er at de ser ut til å ha spesielt gode kår i kristen sammenheng. Jeg vet om flere pastorer og forkynnere som jeg er overbevist om er maktpsykopater.

Grunnen til at de så ofte lykkes i kristne miljøer, er at vi kristne er opplært til å være lydige, ydmyke, og vise respekt for ledere blant oss. Dette gjør kristen virksomhet til en yndet arena for deres virksomhet, for der får de det de ønsker: Ydmyke undersåtter. Og de er superdyktige til å forkynne "sann lære".

Men vi må heller ikke stemple gode ledere som psykopater bare fordi de er viljesterke og prinsippfaste! Så hva er forskjellen?

Smiger og skyldfølelse.

Jeg vil si at forskjellen ligger i at maktpsykopatene manipulerer mennesker rundt seg med smiger og skyldfølelse. En god leder fokuserer på den oppgaven som skal utføres. Utfordringen ligger i å se forskjellen på manipulering i motsetning til nyttig veiledning og ærlig tilbakemelding.

En god leder kan å rose sine medarbeidarbeidere når de gjør en god jobb. En psykopat smigrer sine medarbeidere fordi de gjorde ham glad ved at de oppfylte hans forventninger.

En god leder kan på en fin måte si fra om ting som ikke fungerer, ved å peke på de faktiske resultatene. En psykopat vil håne og kjefte og spille på hvor skuffet han blir over at du ikke gjør som han vil! Skyldfølelse er hans sterkeste våpen!

En ordre fra en maktpsykopat kan f.eks. høres slik ut: "Jeg er så glad for at du samarbeider med meg, og jeg ville bli glad hvis du gjorde meg denne tjenesten. Så jeg håper at du ikke skuffer meg!" Det er alltid ham selv som står i sentrum!

Så hvis du lurer på om en person du har i tankene er psykopat, så vil jeg be deg tenke over hvorfor du tror det: Håner og henger han deg ut fordi du er uenig med han for å styre deg med dårlig samvittighet? Da er han enten en dårlig leder, eller maktpsykopat. Men bygger hans uenighet på saklige argumenter, er ikke det nok til å stemple noen som psykopat! Det kan jo være han er en god og sterk leder som ser litt annerledes på ting enn du?

En psykopat har ingen evner til å sette seg inn i andre menneskers følelser. Men han vet akkurat hvordan han skal spille på følelser for å oppnå det han vil. Han smigrer for å få tilhengere, og skaper skyldfølelse for å styre de som ikke er lydige. De er spesielister i manipulering.

Snur ting opp ned

En psykopat vil ikke bare få deg til å gjøre som han vil ved hjelp av maipulering med smiger og skyldfølelse. Han vil også få deg til å føle at alle feilene ligger hos deg selv, slik at du beundrer ham for at han støtter deg til tross for dine feil. Han får deg til å føle at du er et elendig menneske, unntatt de gangene du gjør ham glad!

Dette er en måte å snu situasjonen opp ned på. Han får deg til å føle at det som skurrer rundt deg er din egen feil, og at han er den store "frelseren" som gjør at du likevel kan bli akseptert. Og du blir redd for å gjøre noe på eget initiativ, fordi du da er redd for kritikk.

Jeg har møtt mennesker som trengte lang tid før de klarte å se dette lureriet. Det tok lang tid før de klarte å se at sin egen skyldfølelse og skamfølelse var noe som var plantet i dem av slike ledere for at de skulle bli lydige mot alt de sa. For er det noe disse psykopatene er flinke til, så er det å finne små feil hos deg. Og så fokuserer de på disse små svakhetene for gi deg skyldfølelse også for andre forhold. De er mestere i å flette inn små sannheten for å servere store løgner!

Flere erfaringer

En partor skrev en gang til meg at jeg ville havne i helvete fordi jeg samarbeidet med Visjon Norge. Det var fordi Jan Hanvold var skilt og hadde giftet seg på nytt, sa han. Han argumenterte med at Bibelen forbød både skilsmisse og gjengifte.

Hadde han hatt et ærlig og overbevist syn på skilsmisse og gjengifte, hadde det vært en ærlig sak - selv om jeg er uenig. Men det at han fordømmer mennesker på denne måten, viser at han er syk! Jeg har forresten lest mer av ting han har skrevet, og jeg har mailet med ham, slik at jeg ikke er i tvil om at denne pastoren er syk på sinnet. Og jeg har fått mailer fra folk som føler seg fordømt ut fra ting han har skrevet og lagt ut på nettet. Han truer med helvete for alle som ikke deler hans synspunkter. Men han er fortsatt pastor i en liten menighet!

Jeg har også sett tilfeller der det blir bråk i menigheter, hvor jeg ikke er i tvil om at det skyldes maktmennesker som ikke tåler å bli korrigert og som vil ha all makt over sine undersåtter. Men av juridiske grunner kan jeg ikke gå ut med navn.

Vi må huske at maktpsykopater er spesialister til å finne skriftsteder som støtter deres synspunkter og gir dem en slags "guddommelig" makt. Så i en psykopats hender kan Bibelen bli et djevelsk hjelpemiddel! Dette kan jeg si fordi Djevelen også brukte Bibelen på denne måten da han fristet Jesus i ørkenen! For de er utrolig flinke til å finne skriftsteder som truer med Guds straff hvis du ikke er lydig. De er inspirert av Satan som ville gjøre seg selv til gud. Men vi er løst fra loven - det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

Og så må jeg igjen minne om at dette ikke må forveksles med når Ånden på en kjærlig måte overbeviser oss om synd ut fra Bibelen. Men da handler det om at vi skal få et bedre liv nærmere Gud - ikke at et menneske skal få sin vilje med oss!

Splitt og hersk

Et annet middel de kan bruke, er å så splittelse mellom tilhengerne. De vil gjerne at tilhengerne skal krangle og baktale hverandre, og som en kamelon går de mellom personer og grupper og smigrer for å styrke sin posisjon. De holder med den som står foran nesen på dem, og baksnakker de som ikke er tilstede. På den måten hindrer de at folk står sammen mot dem. Han får folk til å la sine frustrasjoner gå ut over hverandre i stedet for at de forstår at kilden egentlig er ham selv!

Hva gjør man?

Hva kan vi så gjøre hvis vi er i konflikt med en slik maktpsykopat?

Det første du må forstå, er at de elsker konflikter! De elsker at du skjeller dem ut og lar dine følelser komme i kok. Da er de i sitt ess! Da gjør du akkurat de de vil! De vil spille på hvor forurettet de føler seg. For deres selvsikkerhet og intelligens gjør at de snakker deg trill rundt og får andre av sine etterfølgere til å synes synd på dem selv og vende seg mot deg. Selv har de ingen andre følelser enn det de trenger for å manipulere. Han får dine venner til å synes synd på seg og  vende seg mot deg. Sammen kommer de til å knuse deg! Og det er hans mål!

Som sagt elsker de slike konflikter. Så hvis du går til angrep, gjør du akkurat som de ønsker! Og jeg beklager å måtte si det, men du har ingen sjans! De kommer aldri til å forandre seg! Det eneste du oppnår er å bli fanget inn i deres nett av intriger slik at de styrker sin situasjon og knuser deg!

Hvis en psykopat ser ut til å vise anger og følelser, er det bare fordi de i sin intelligens forstår at dette vil styrke deres makt og posisjon. Beklager å si det, men det er falske krokodilletårer og et middel for å få medfølelse og makt! Det er bare manipulering!

Ikke tro at du kan "rydde opp". Ingen psykiater eller sjelesørger har noen gang klart å forandre eller helbrede en maktpsykopat. I så fall er det fordi de egentlig bare var en dårlig leder og ikke psykopat. Psykopater er uhelbredelige fordi de mangler selvinnsikt og selverkjennelse.

Så rådet er meget enkelt: Kutt all kontakt med denne personen og miljøet som støtter ham eller henne! Grunnen til at jeg gir et så kategorisk råd, er at det kommer fra en gammel og erfaren sjelesørger ved navn Edin Løvås. For mer innsikt i dette emnet ber jeg deg lese hans bok "Det farlige maktmennesket".


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 08.04.2011

Sist redigert:

Tilbake til oversikten