Martinus-bevegelsen

Danske, (1890-1981), Mener at alt er en, kosmisk bevissthet (kosmologi) i 6 nivåer. De kaller det også "åndsvitenskap" og prøver å forklare sammenhengen mellom vitenskap og ånd. De sier at dette ikke er en religion, men en kjærlighetsvitenskap eller intellektualisert kristendom for logisk tenkenfde mennesker. 

Han har skrevet mange bøker, men hans hovedverk kalles "Det tredje testamente" og antyder dermed at dette skal ta over etter Bibelen. Guds organisme er det uendelige verdensaltet, og hans ånd er summen av all ånd. Derfor er vi også guder. Likesom vi er vesener i kosmos, er våre organer og celler vesener i oss som påvirks av vårt levesett, og vi er derfor deres gud.

Det finnes ingen fortapelse, og det onde er bare en nødvendig erfaring for å kunne oppleve godt. Ingenting er derfor vondt eller godt, alt er Guds fullkomne plan og kjærlighet - krig og terrorisme inkludert - alt skal tilgis. For at noe eventuelt skulle kalles vondt, måtte det være slik at det ikke kunne tilgis av Gud. Derfor er toleransen grenseløs, det onde er "ubehagelige goder". De lærer at det onde opphører å eksistere når uvitenheten opphører. Kjærligheten er veien til Gud, og modnes gjennom egenutvikling i flere liv. Alle religioner kan være like bra.

Jesus er et ideal og Bibelen siteres ofte, men Jesus er ikke noen frelser. Alle mennesker er like innfor Gud, også Jesus, fordi han er vår bror. Han er "veien til Gud" i den fortand at han viser oss et eksempel på en fullt utviklet kjærlighet og kosmisk bevissthet.

Reinkarnasjon er nødvendig for at mennesket gjennom flere liv kan oppleve ulike erfaringer av lykke og smerte, og utvikle seg til fullkommenhet. Smerte er et selvforskyldt resultat av karma. Jesus var fullkomment utviklet og lot seg føde av kjærlighet, ikke av karmisk lov. Det samme antyder Martinus for sitt eget liv.

Martinus institutt uttaler seg verken positivt eller negativt om andre religioner. Alle kan bruke hans skrifter og starte sentre, men uten styring eller kontroll fra instituttet. Læren grupperer under New Age.

(Stoffet ovenfor er et sammendrag fra Ikon nr.2 93, på eget ansvar)

Problemet er forkastelsen av nåden som frelsesvei og av Jesus som frelser, og troen på at mennesket kan frelse seg selv. Fornektelsen av ondskap gjør dem passive overfor krig, vold og urett. Gode gjerninger blir i tilfelle en handlig for å oppnå bedre karma. Ved å motarbeide vondskap kan de hindre mennesker i å erfare det de trenger i sin utvikling, mener de. Så er det da også typisk at denne retningen har flest tilhengere i den vestlige verden der det stort sett er fred og rettferdighet.


Link: Martinus Danmark

Tilbake til oversikten

Først utgitt: 21.02.03

Sist korrigert : 16.12.12