Hvorfor tillater Gud at...?

    Hør artikkelen opplest, ca. 7 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

En av de vanligste argumentene mot Guds eksitens og godhet er spørsmålet:
"Hvis det finnes en allmektig Gud, hvorfor tillater Han da så mye urettferdighet og vondskap?"

Svaret er egentlig såre enkelt: Fordi Han har gitt menneskene en fri vilje!

Den frie viljens dilemma:

Det finnes ingen ekte kjærlighet uten en fri vilje. Hvis det ikke finnes noe valg til ikke å elske, kan du ikke vite om kjærligheten er ekte! Og hvis det ikke finnes et fritt valg til å være ulydig, så kan du heller ikke vite om en gjerning er gjort i lydighet med rett motiv.

Gud ønsker ikke å fylle sin himmel med mennesker som ikke elsker Ham. Han gir alle en fri vilje til ikke å elske seg. I sin store kjærlighet har Han gitt menneskene dette frie valg!

Årsaken til vondskapen på jorda er et resultat av Guds kjærlighet. Ja, du leste rett: Grunnen til vondskapen på jorda er at Gud må tillate menneskene å ikke følge Hans vilje, for at Han skal vite at de som følger Hans vilje gjør det av en fri vilje!

Så den frie viljens dilemma er, at for å vite om kjærligheten er ekte, må Han tillate vondskapen uten å gripe inn!

Er du en hykler?

Står du på sidelinja og kritiserer Gud for at Han ikke griper inn, samtidig som du ikke lar Han være Herre i ditt eget liv? Da er du en hykler! For du har jo nektet Gud å gripe inn i ditt eget liv! Hvordan kan du da kritisere Ham for ikke å gripe inn i andres liv?

Det står i Salomos ordspråk:
Ordspr.19.3:  Egen dumhet fører mennesket til fall, men hjertet raser mot Herren.
Når menneskene i sin dumhet gjør feilaktige valg, er de snare til å legge skylda på Gud i stedet for å innrømme at de har skylda selv! Hør hva Paulus sier om dette:
Gal.6.7 Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte.
Det et menneske sår, skal det også høste. 
8 Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet;
men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden.

Når menneskene "sår" dumme ord og handlinger, må de også regne med å "høste" resultatene av dette. Å legge skylda på Gud er derfor å spotte Gud!

Har du noen gang blitt beskyldt for ting andre har gjort? Føler du ikke da et behov for å si fra at de behandler deg urettferdig? Så de som anklager Gud for ondskapen i verden er urettferdige Gudsbespottere!

Men, sier du, det var andre som gjorde en feil som rammet uskyldige - hvorfor griper ikke Gud inn da? Svaret blir det samme - fordi han ikke vil ta den frie viljen fra noen! Og han har gitt de som gjør noe galt selv ansvaret for å ordne opp etter seg. Synes du det er rettferdig hvis du stadisg skulle rydde opp etter rotet som andre lager? Hvis de ikke ser konsekvensene av det de gjør, vil de aldri lære!

Men da er livet urettferdig, sier du? Ja, du har helt rett i det! Livet er urettferdig, fordi menneskene i sin frie vilje ikke sørger for at jorda blir et rettferdig sted å leve. Det er vår egen feil, ikke Guds!

Gud tillater at folk tar feil valg!

I Bibelen har vi mange eksempler på at Israels folk fikk store problemer fordi de trosset Guds vilje og gikk sine egne veier. Les Dommernes bok, og du vil se hvordan folket gang på gang snudde Gud ryggen og fikk problemer. Så ropte de til Gud, og han hjalp dem til bedre tider. Men i neste generasjon skjer det igjen.

Hør hvordan Gud reagerer da Israelsfolket vil ha en konge i stedet for en Dommer til å styre landet:
1.Sam.8.7: Men Herren sa til ham: «Hør på folket og alt de sier til deg!
For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet
og ikke vil ha til konge over seg. 
Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag.
De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør de nå mot deg. 
Så hør på dem! Men advar dem inntrengende,
og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.»

Gud visste at denne kongen kom til å tvinge dem til tjeneste og ta store skatter av dem. Men de ville ikke høre på Guds advarsler - og Gud forteller dem hva resultatet vil bli:
1.Sam.8.18: Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte.
Men Herren skal ikke svare dere den dagen.»

Kanskje Gud holder sine bønnesvar tilbake fordi han ikke akter å gå og rydde opp etter våre dumme valg? Kanskje holder han bønnesvarene tilbake fordi han vil at vi skal lære av våre feil og virkelig vende oss til ham og be om råd for våre liv - ikke bare at han skal rydde opp etter alle feilene vi gjør!

Norge ble rikelig velsignet etter at Hans Nilsen Hauge gikk gjennom landet og forkynte hardt og ærlig arbeid, og startet arbeidsplasser slik at småkårsfolket kunne løsrive deg fra adelens undertrykkelse.

Men nå vender folket Gud ryggen, og hele Europa vakler, og vi ser økning i kriminalitet, menneskehandel og annen urett i samfunnet, og folk spør: "Hvorfor tillater Gud dette?" Svaret er det samme i dag som det alltid har vært: Folket må vende seg til Gud og la Hans normer styre menneskene. Ikke ved hjelp av ytre politisk tvang, men ved at folk følger Guds råd og blir ærlige og omtenksomme mot hverandre.

Guds løsning:

Gud har gitt menneskene i oppdrag å elske hverandre - av en fri vilje. Guds løsning på vondskapen på jorda er at vi som tror på Ham skal spre dette kjærlighetsbudskapet slik at menneskene tar imot det og gjør jorda til et godt sted å leve - av vår fri vilje!

Himmelen:

Guds endelige løsning på ondskapens problem, er Himmelen. Dit kommer bare de som har valgt å tro på Jesus Kristus av en fri vilje. Ved himmelens port vil vårt opprør og våre svakheter bli renset bort for godt ved Jesu blod, og vårt frie valg vil få evig virkning ved et fullkommet liv i all evighet!

Gud straffer ingen med fortapelse. Fortapelse er et resultat av ikke å elske Gud. Det er en selvvalgt konsekvens. Gud kaster ingen i Helvete, men mennesker som velger å ikke elske Gud, må selv vite at det valget har en konsekvens: Nemlig å møte en stengt himmeldør!

Joh.3.17-18: Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli frelst ved ham.
Den som tror på ham, blir ikke dømt.
Den som ikke tror, er allerede dømt,
fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.


Joh.6.40: For dette er min Fars vilje,
at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv,
og jeg skal reise ham opp på den siste dag.


Les: "Helvete, finnes det?"
Og: "Hvordan bli frelst?"
Og: "Hvorfor måtte Job lide?"
Og: "Vekkelse"


Sang jeg anbefaler: Jag behöver ei förstå av Lennart Larsson
  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 26.10.10 

Sist redigert: 15.08.13

Tilbake til startsiden: