Nyreligiøsitet og falsk kristendom

Det går masse mennesker omkring som er forført:

Matt.24.23-25: Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd!

Mange av disse går faktisk omkring og tror at de er kristne:

Matt.7.21-23: Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!'

Legg merke til at de skal gjøre tegn og under. Og de skal bli forundret over at Jesus ikke kjenner dem! Derfor stiller de seg også undrende til at vi kan antyde at de ikke er kristne!

En falsk Jesus-lære:

Det de lærer kan til forveksling ligne kristendom, og de kan selv tro at de er kristne, men de er forført av en løgn.  De kaller seg kanskje ikke "Messias", men de er falske profeter. Kjernen i deres vranglære er synet på Jesus. Les egen artikkel om dette.

De kan sitere så forførende:

Gal.2.19b-20a: Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

Selv dette er bedrag, for de stopper midt i vers 20, og tar ikke med:

Gal.2.20b: Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod,
det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.


Dette er kjernen i forførelsen. De utelater det at Jesus var Guds sønn i kjøtt og blod som døde for våre synder! I stedet snakker de så fromt om at de skal komme til den samme indre erkjennelse som Jesus hadde, eller noe sånt vrøvl. Vi skal gjerne komme til indre erkjennelser, men DET frelser ingen!

De er forført:

Selv tror de at de er på "rett" vei. For oftest har de en slags tro på Jesus, så de lar seg ikke overbevise av at de ikke har funnet "veien" (Joh.14.6) De er forblindet og forført:

Ordspr.14.12: Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden.

Luk.13.26: Da vil dere si: 'Vi har jo spist og drukket sammen med deg,
og du har undervist på gatene våre.'
Men han skal svare:
'Jeg vet ikke hvor dere er fra.
Bort fra meg, alle dere som gjør urett.'
 

De tror selv at de er på rett vei. De vil selv bli forbauset over at Jesus ikke kjenner dem!
Den eneste rettesnoren som gjelder, er Bibelen og troen på Jesus som frelser av nåde ved tro!

Synkretisme

I tillegg vil de snart røpe at de tror at folk fra andre religioner også blir frelst ved sin tro.  Og så begynner de så begeistret å snakke om Buddhas opplyste innsikt osv. De snakker om de gamles visdom, og tar med Moses, Elias, Sarathustra og Muhammed.

1.Kor.1 leser vi:
18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
19 Det står jo skrevet:  Jeg vil ødelegge de vises visdom,  og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.

Fordømmende?

Er jeg fordømmende når jeg sier at de som ikke tror på Jesus går fortapt?

Jeg sammenligner det med at hvis du står på flyplassen med en falsk flybillett, så kommer du ikke om bord i flyet. Flyvertinna sier: "Beklager, den billetten du har der er falsk, du kommer ikke om bord med den der!" Så svarer du tilbake: "Ikke kom her og kritiser billetten min! Den er like bra som din!" Tror du en slik krangel hjelper eller overbeviser flyselskapet? Det samme vil skje ved himmelens port!

Og da vil du kanskje takke meg for at jeg varslet deg i tide, i stedet for å beskylde meg for å være fordømmende! Jeg vil at du skal åpne øynene og se at du er blitt fortført, lurt!

Jeg får sitere Jesus i Matt.24.25b: "Nå har jeg sagt dere det på forhånd!"

Frykt ikke!

Du som tror at du blir frelst av nåde ved tro på at Jesus døde for dine synder, kan slappe av! Du er ikke forført! Hvis du har kontakt med forførte mennesker, kan du jo vitne om Jesus for dem. Men ofte er de meget selvsikre og arrogante, så kutt heller kontakten.

Jak.4.6: Men nåden han gir, er større. Derfor heter det:
           Gud står de stolte imot,
           men de ydmyke gir han nåde.

Eksempler:

Et eksempel på moderne Nyreligiøsitet er www.riksavisen.no
Du kan bli forvirret og tro at dette er et kristent nettsted - men det er Nyreligiøst.
Se f.eks. artikkelen: "Påskemorgen slukker sorgen"
Der kan du se hvor mye som ligner kristen tankegang, men hvor feil det likevel er!

Noe mer gjennomskuelig er: Alternativt Nettverk
Og prinsessens engleskole Astarte
Det ligger nært opp til norske heksers offisielle nettsted Wicca

Tilbake til oversikten

Først utgitt 28.02.10

Endret: 21.02.12