Shan bevegelsen

Shan (Society for Maitreya Theosophy, tidl. Rosenhaven) er en Dansk-Australsk bevegelse stiftet i Danmark i 1977. Jeanne Morashi, kalt Ananda Tara Shan, som kanaliserer høye åndevesener, og hevder å være en reinksrnasjon av H.P. Blavatsky (Se teosofi). 

De tror at Gud virker gjennom "Det Hvite Broderskap" som er er hierarkistisk oppbygd, og den øverste leder er Maitreya eller Kristus. Kristus benyttet Jesus som legemlig redskap for å inkarneres til jorden. Sol-logos er kraftkilden.

Reinkarnasjonslæren er sentral. Det er den typiske vestlige versjonen der karma styrer livet, og mennesket utvikles gjennom flere reinkarnasjoner til å utvikles til fullkommenhet.

Asger Lorentsen var med i Shan-bevegelsen til 1994, da han brøt ut og startet Den Gylne Cirkel

Problemet

Er igjen synet på Jesus. Hans guddommelighet fornektes fordi de skiller ham fra Kristus, og forkaster læren om frelse av nåde ved tro alene - frelsen skjer gjennom mange reinkarnasjoner, se Teosofi.

Tilbake til oversikten

Sist oppdatert 21.02.03, 17.08.03